Takaisinveto/Återkallelse - Dansukker

Takaisinveto/Återkallelse

14.8.2013

Rapea Raesokeri/Pärlsocker Crispy

TAKAISINVETO

Dansukker Rapea Raesokeri, eränumerot L717376151 ja L717376152

Dansukker Rapean Raesokerin tuotannossa tapahtuneen laiterikon seurauksena raesokerin sekaan on saattanut joutua muovilangan paloja.

Valmistaja: Suomen Sokeri Oy
Tuotteen nimi: Dansukker Rapea Raesokeri
Pakkauskoko: 500 g
Eränumerot: L717376151 ja L717376152. Eränumero on merkitty raesokerikotelon pohjaan. Takaisinveto koskee ainoastaan näitä tuote-eriä.

Virheellistä tuotetta on toimitettu 6.8.2013 jälkeen myyntiin Siwa-, Valintatalo-, Stockmann-, Wihuri- ja Heinon Tukku -ketjuille. Jälleenmyyjiä on ohjeistettu poistamaan kyseiset tuote-erät välittömästi myynnistä.

Edellä mainituilla eränumeroilla merkittyjä Dansukker Rapea Raesokeri -pakkauksia ostaneita pyydetään palauttamaan tuotepakkaus ostopaikkaan tai osoitteeseen Suomen Sokeri Oy, Asiakaspalautus, 02460 Kantvik. Ostos hyvitetään.

Pahoittelemme tapahtunutta.

Lisätietoja antaa Suomen Sokeri Oy:n kuluttajapalvelu, puh. 0800 04400 (klo 12–15) tai kuluttajapalvelu@dansukker.fi

Suomen Sokeri Oy

 

PRODUKTÅTERKALLELSE

Dansukker Pärlsocker Crispy, lotnumren L717376151 och L717376152

Under produktionen av Dansukker Pärlsocker Crispy inträffade ett maskinfel, där små delar av plasttrådar kan ha hamnat bland pärlsockret i paketen.

Tillverkare: Suomen Sokeri Oy
Produkt: Dansukker Pärlsocker Crispy
Konsumentförpackning: 500 g
Lotnummer: L717376151 och L717376152. Lotnumret är märkt i bottnet av förpackningen. Återkallelsen gäller endast dessa produktpartier.

Felaktiga förpackningar har levererats efter 6.8.2013 till Siwa- , Valintatalo-, Stockmann, Wihuri- och Heinon Tukku – kedjorna. Återförsäljare har blivit anvisade att avlägsna ifrågavarande partier omedelbart från försäljning.

De som köpt Dansukker Pärlsocker Crispy med ovannämnda lotnummer uppmanas att returnera paketet/-en till inköpsstället eller till Suomen Sokeri Oy, Asiakaspalautus, 02460 Kantvik. Köpet krediteras.

Vi beklagar felet som skett.

Tilläggsuppgifter: Suomen Sokeri Oy, konsumentservice, tel. 0800 04400 (kl. 12–15) eller kuluttajapalvelu@dansukker.fi

Suomen Sokeri Oy

;