Sokeri syntyy luonnossa


Sokerijuurikaspelto Vehmaalla, Länsi-Suomessa

Sokeri on puhdasta luonnon energiaa. Sokeri syntyy auringonvalon vaikutuksesta kasvien viherhiukkasissa. Samalla ilmaan vapautuu happea. Tähän yhteyttämiseksi eli fotosynteesiksi kutsuttuun tapahtumaketjuun perustuu elämä maapallolla. Oikea sokeri erotetaan kasveista eikä sitä voi keinotekoisesti valmistaa.

Sokeria tuottavat kasvit
Sokeria syntyy kaikissa vihreissä kasveissa. Sokeriteollisuus erottaa sakkaroosia sokeriruo’osta tai sokerijuurikkaasta. Omalla viljelyalueellaan sekä sokerijuurikas että sokeriruoko ovat kumpikin tehokkaita sokerin tuottajia. 

Meillä Suomessa sokeriteollisuuden tärkein sokerilähde on kotimainen sokerijuurikas. Koska Suomi ei ole omavarainen sokerin suhteen, juurikkaista erotetun sokerin lisäksi käytetään raaka-aineena myös ruokoraakasokeria, joka tuodaan maahan ja puhdistetaan Suomen Sokerin sokeripuhdistamossa Kirkkonummella.
 

Sokerijuurikas
Sokerijuurikas on lauhkeiden vyöhykkeiden viljelykasvi. Kylvövuonna se kasvattaa juuren, jonka sokeripitoisuus on 16–18 %. Sokeripitoisuus riippuu lajikkeesta, kasvupaikasta, lannoituksesta ja sääoloista.

Suomessa sokerijuurikkaita viljellään Länsi- ja Etelä-Suomessa. Yhdeltä peltohehtaarilta saadaan keskimäärin 40 tonnia juurikkaita. Sadonkorjuun jälkeen juurikkaat kuljetetaan juurikassokeritehtaalle Säkylään, missä juurikkaisiin kasvukauden aikana varastoitunut sokeri erotetaan uuttamalla ja kiteytetään.

Lue kuinka sokeri erotetaan sokerijuurikkaista
 

Sokeriruoko
Sokeriruoko on monivuotinen 2–6 metriä korkea kasvi, jonka ydin on latvaosaa lukuun ottamatta täynnä 12–14 % sokeripitoista nestettä. Sokeriruoko kasvaa ja ruokoraakasokeria tuotetaan trooppisen ja subtrooppisen ilmaston maissa. Korjuuvaiheessa sokeriruo’ot katkaistaan, pätkitään ja kuljetetaan raakasokeritehtaaseen. Siellä ruokojen sisältämä sokerimehu erotetaan ja kiteytetään ruokoraakasokeriksi.